Шинэлэг хэвлэмэл

Усанд орох хувцас, далайн эргийн хувцас, спортын хувцасны шинэлэг хэвлэмэл

Шинэлэг хэвлэмэл нь тодорхой төрлийн хэв маягийг дүрсэлдэг.Заримдаа ярианы хэвлэмэл гэж нэрлэдэг шинэлэг хэвлэмэл нь үүнтэй холбоотой ямар нэг зүйлтэй байдаг.Эдгээр хэвлэмэлүүд нь цэцэг, навч, гүйлгэх, дүрсний танил болсон хээнээс давж гардаг.Үүний оронд эдгээр загварууд нь ер бусын боловч танигдахуйц хэв маягийг агуулдаг.Сэдвийн шинэлэг зүйл бол ярианы эхлэл юм.