Амьтны хэвлэмэл

Усанд сэлэх хувцас, наран шарлагын хувцасны амьтны хэвлэмэл

Амьтны хэвлэмэл усны хувцас хэзээ ч трэнд байдаггүй ч ямар нэгэн байдлаар хөрөнгө оруулалт хийх сонгодог хэвлэмэл загвар болж зохих байр сууриа эзэлсэн.Эдгээр хоёр зүйлийг хослуулснаар хэзээ ч хуучирдаггүй усны хувцас гарч ирдэг.